Dit zijn de kameraadjes van Stichting Speelkameraadjes met hun hulp maken wij herinneringen voor altijd!!! 

Wilt u ook kameraadje worden en iets voor de stichting betekenen stuur dan een e mail naar info@stichtingspeelkameraadjes.nl