Onze ontmoetingslocatie is gevestigd op Bernardhof 400 onze inloopochtenden zijn op donderdag en vrijdag ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.


Ons Correspondentieadres is : Rietzoom 102, 2804 CV Gouda
Email: thea@stichtingspeelkameraadjes.nl